Željeznice Republike Srpske i MTK „Metalotehna“ sklopili su ugovor o investicionom održavanju vagonskih cisterni, koji je potpisan u Kneževu, čime se nastavlja uspješna saradnja ova dva preduzeća. Vrijednost ugovorenih radova je preko 315 hiljada konvertibilnih maraka sa  PDV-om i ugradbenim materijalom, a odnosi se na investiciono (redovno) održavanje 20 vagonskih cisterni tipa ZAES - 2, kao i vršenje drugih usluga vezanih za realizaciju investicionog održavanja vagona.

Za opravku navedenih cisterni, u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima koji regulišu ovu oblast, zadužena je radionica Sektora za održavanje šinskih vozila u Prijedoru. Cisterne bi u ovu radionicu trebalo da budu dopremljene u prvoj polovini maja, a nakon nabavke rezervnih dijelova, materijala i potrebnih usluga drugih, radnici prijedorske radionice će za dvije sedmice uraditi svoj dio posla i naručiocu predati opravljene cisterne u skladu sa odredbama potpisanog ugovora.

Radovi na opravci cisterni uposliće radnike iz radionice u Prijedoru.

Dodatne informacije