Nadzorni odbor "Željeznica RS" usvojio je juče u Doboju plan nove organizacije preduzeća koji predviđa ukidanje 11 od 20 sektora i otpuštanje 444 radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom, među kojima su i 24 direktora i njihova zamjenika.

Ukidanjem 11 sektora biće smanjen broj direktorskih i drugih rukovodećih mjesta u "Željeznicama RS" koje imaju više od 60 ljudi na tim pozicijama.

Predsjednik Nadzornog odbora "Željeznica" Borislav Stevanović nije želio da otkrije koji će sektori biti zatvoreni.

On je istakao da će, osim stavljanja katanca na 11 sektora, biti prepolovljen broj radnika u sektorima za ekonomske i pravne poslove da bi nagomilana administracija bila svedena na što manji broj zaposlenih. Osim sektora, biće smanjen i broj službi u administraciji "Željeznica" sa 67 na 30.

Najmanje otpuštanja biće u dijelovima preduzeća koji se bave osnovnom djelatnošću gdje je tehnološkim viškom proglašeno 12 odsto radnika.

Poslije završetka reorganizacije u "Željeznicama" će biti zaposlen 3.061 umjesto dosadašnjih 3.505 radnika.


Nadzorni odbor "Željeznica RS" razmatrao je juče i prigovore četvorice razriješenih izvršnih direktora koji su se žalili na nelegalne smjene. Nadzorni odbor jednoglasno je odbio prigovore kao neosnovane i potvrdio odluke o razrješenju.

Izvor: banjalukalive.com

Dodatne informacije