Na svojoj 5. sjednici održanoj 18.04.2011. godine u Sarajevu Vlada FBiH razmatrala je Plan poslovanja JP Željeznice FBiH za 2011. godinu, te na doradu vratila njegov finansijski dio, koji treba polaziti od realnih pretpostavki.Zaključeno je da teret konsolidacije Željeznica FBiH trebaju, uz Budžet FBiH, podnijeti Željeznice FBiH svojim unutarnjim uštedama, kao i krajnji korisnici njihovih usluga.Na istoj sjednici Vlada je naložila obaveznu reviziju privatiziranog kapitala u JP Željeznice Federacije BiH, a nezavisna revizorska kuća bit će odabrana nakon javnog tendera koji će raspisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Na sjednici je naglašeno da će, radi dugoročnijeg i kvalitetnijeg rješavanja pitanja finansiranja Željeznica FBiH, biti potrebno promijeniti pojedina zakonska rješenja iz oblasti prometovanja naftom i naftnim derivatima, što je zadatak međuresorne radne grupe formirane 18.04.2011. godine, a koja je sastavljena od predstavnika federalnih ministarstava finansija, trgovine i prometa i komunukacija.

Inače, Planom poslovanja je predviđeno osposobljavanje optimalnog broja vučnih sredstava i određenog broja i strukture voznih sredstava, a u skladu sa planiranim i ugovorenim obimom prijevoza, predviđeni su i radovi na tekućem i investicionom održavanju mobilnih kapaciteta.Tako je za ovu godinu planiran prijevoz robe od 7.804.000 tona, kao i prijevoz 529.000 putnika, ostvarenje 37,1 miliona putničkih kilometara, te povećan udio na transportnom tržištu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte.

Ovakav Plan za 2011. godine nema značajnija povećanja u odnosu na 2010. godinu, imajući u vidu ekonomsku situaciju i kretanja na svjetskom tržistu, koja će imati odraza i na poslovanje željeznica FBiH- stoji u saopćenju o radu 5. sjednice Vlade FBiH.

Dodatne informacije